vì sao cần ngân hàng tiết kiệm nhà ở

Năm 2017 có thể nước ta sẽ cho ra đời ngân hàng tiết kiệm nhà ở

Nguồn vốn để hình thành ngân hàng tiết kiệm nhà ở sẽ từ vốn tự có của các chủ sở hữu tham gia thành lập ngân hàng tiết kiệm nhà ở; vốn đóng góp tiết Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam, thu nhập bình quân đầu người có thể tăng gấp đôi