Tín dụng đầu tư, nguyên nhân kinh doanh BĐS năm mới tăng chậm lại

Báo cáo trên, năm 2016, và kinh doanh bất động sản tăng chậm lại, so với cuối năm ngoái tăng 12,5%, thấp hơn nhiều so với mức tăng tới 28,3%

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cho biết, tín dụng đầu tư và kinh doanh bất động sản năm 2016 tăng chậm lại, so với cuối năm 2015 tăng 12,5%, thấp hơn nhiều so với mức tăng tới 28,3% của năm 2015.
tín dụng bất động sản 2016
Hình thái tín dụng bất động sản có sự chuyển dịch.
Theo báo cáo của cơ quan này, tín dụng trong năm 2016 tăng trưởng khá, hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng, cả năm ước tăng 18%.
Trong đó, tín dụng cho công nghiệp và các hoạt động dịch vụ khác vẫn chiếm tỷ trọng lớn, tạo điều kiện để tăng trưởng của khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ liên tục cải thiện.
Về diễn biến tín dụng năm nay, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia nhấn mạnh đến xu hướng gia tăng mạnh của tín dụng tiêu dùng, góp phần duy trì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ so với GDP.
So với cuối năm 205, tín dụng tiêu dùng 2016 ước tăng tới 39%, chiếm 11,4% tổng tín dụng (năm 2015 là 9,8%). Đáng chú ý là, gần 50% tín dụng tiêu dùng tập trung vào cho vay sửa chữa nhà, mua nhà để ở mà nguồn trả nợ bằng tiền lương của khách hàng vay. Đồng thời, đây cũng là điểm kết nối với diễn biến của tín dụng bất động sản.
Báo cáo trên, năm 2016, tín dụng đầu tư và kinh doanh bất động sản tăng chậm lại, so với cuối năm ngoái tăng 12,5%, thấp hơn nhiều so với mức tăng tới 28,3% của năm 2015. Tín dụng đầu tư và kinh doanh bất động sản chỉ chiếm 8,4% tổng tín dụng, giảm nhẹ so với tỷ trọng 8,8% trong năm trước.
Cũng theo báo cáo của đơn vị này, tín dụng đầu tư và kinh doanh bất động sản tập trung chủ yếu vào nhu cầu xây dựng, sửa chữa và mua nhà để ở, nhà để ở kết hợp với cho thuê (34,3%); đầu tư kinh doanh bất động sản khác (nhà hàng, khách sạn để bán, cho thuê) 21,8%; xây dựng khu đô thị (19%).
Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia lưu ý: “Tín dụng tiêu dùng tăng mạnh, trong đó gần 50% tập trung vào lĩnh vực bất động sản cho thấy hình thái tín dụng bất động sản có sự chuyển dịch và cần được theo dõi, đánh giá”.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *