Dư nợ cho vay đầu tư, bất ngờ kinh doanh bất động sản tăng 8,5%

Lĩnh vực có khoản dư nợ cho vay khá cao là đầu tư kinh doanh bất động sản khác với 92.676 tỷ đồng, tăng gần 16% nhưng hiện cũng có xu hướng giảm dần

Năm 2016, dư nợ cho vay đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản tiếp tục tăng so với năm 2015, theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Ngân hàng Nhà nước cho biết, thanh khoản của thị trường bất động sản năm 2016 vẫn được đánh giá tốt, hoạt động đầu tư diễn ra sôi nổi. Dư nợ cho vay đối với lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản vẫn tiếp tục tăng. So với cuối năm 2015, dư nợ cho vay trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tăng 8,5%, tương đương mức 426.181 tỷ đồng.
bất động sản

Lĩnh vực có khoản dư nợ cho vay khá cao là đầu tư kinh doanh bất động sản khác với 92.676 tỷ đồng, tăng gần 16% nhưng hiện cũng có xu hướng giảm dần. Trong khi đó, dư nợ cho vay xây dựng khu đô thị là 80.767 tỷ đồng, tăng gần 15%; dư nợ cho vay xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất là 13.908 tỷ đồng, tăng 2,88%; dư nợ cho vay xây dựng, sửa chữa mua nhà để ở kết hợp với cho thuê là cũng ở mức 146.098 tỷ đồng, so với năm ngoái tăng 9,27%.
Ngoài ra, dư nợ cho vay xây dựng văn phòng (cao ốc) cho thuê ở mức 31.085 tỷ đồng, so với thời điểm cuối năm trước giảm 5,56% nhưng vẫn tăng so với tháng gần đây. Một khoản dư nợ cho vay nữa cũng giảm rõ rệt là sửa chữa, xây dựng, xây nhà để cho thuê, để bán với 35.609 tỷ đồng và dư nợ cho vay mua quyền sử dụng đất là 26.038 tỷ đồng, so với năm 2015 giảm 4,15%.
Theo Ngân hàng Nhà nước, dư nợ xấu cho vay đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản tính đến hết quý III/2016 là 16.761 tỷ đồng trên tổng dư nợ cho vay trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản là 426.181 tỷ đồng (chiếm 3,93% tổng dư nợ cho vay trong lĩnh vực này).

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *