Tính diện tích Gross khi thuê văn phòng hiểu là như thế nào?

Nếu tính theo diện tích Gross thì tổng chi phí là 100m2 x 30 USD x 1.2 = 3600 USD/tháng. Như vậy giá thực lúc này là: 3600/100m2 = 36 USD.

Hiện tại trên thị trường cho thuê văn phòng tại các thành phố lớn có nhiều cao ốc hạng A, hạng B. Tính diện tích thuê theo diện tích Net và diện tích Gross. Và cụ thể 2 khái niệm này là như thế nào? Tôi xin chia sẻ như sau:

– Diện tích Net : Là phần diện tích thực mà khách thuê sử dụng cho nhân viên làm việc. bao gồm phần diện tích được ngăn riêng của tòa nhà dành cho khách thuê, bao gồm các cột (nếu có). Cách tính này được áp dụng đối với hầu hết tòa nhà văn phòng hạng B,C.

– Diện tích Gross: Ngoài phần diện tích thực mà khách thuê sử dụng như trên. Đối với cách tính này, tòa nhà sẽ tính thêm các diện tích sử dụng chung như: hành lang, lối đi, vệ sinh công cộng, sảnh…Như vậy để tính diện tích Gross, ta lấy diện tích Net nhân hệ số từ 1,2 đến 1,4 và các tòa nhà hạng A thường áp dụng tính diện tích Gross này

Ví dụ: Bạn cần thuê văn phòng hạng A diện tích 100m2 với ngân sách 30 USD/m2.
Nếu tính theo diện tích Net thì tổng chi phí là 3000 USD/tháng.
Nếu tính theo diện tích Gross thì tổng chi phí là 100m2 x 30 USD x 1.2 = 3600 USD/tháng. Như vậy giá thực lúc này là: 3600/100m2 = 36 USD. Tăng 6 USD so với ngân sách ban đầu.
Và với cách tính này, chi phí thuê ban đầu sẽ tăng thêm (dao động từ 20 – 30%) tổng chi phí thuê, khoản chi phí này là không nhỏ.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *