Những phương thức tín dụng đảm bảo ổn định thị trường địa ốc Việt Nam

Khuyến khích doanh nghiệp chủ đầu tư sử dụng các nguồn vốn khác như phát hành

Bất động sản là một thị trường nền tảng của nền kinh tế, khi thị trường này phát triển sẽ kéo theo sự phát triển của các thị trường khác như xây dựng, vật liệu xây dựng, dịch vụ tài chính,… nhất là thị trường lao động bởi khi một phần rất lớn người lao động có công ăn việc làm thì an sinh xã hội sẽ được bảo đảm.
Ngành kinh doanh BĐS có đặc thù là đầu tư dài hạn (ít nhất 3-5 năm theo chu kỳ của một dự án BĐS) và có quan hệ mật thiết với lĩnh vực dịch vụ tài chính, hệ thống ngân hàng.
Nhằm hạn chế cấp tín dụng BĐS để giảm rủi ro thanh khoản, giảm tín dụng trung và dài hạn, Ngân hàng Nhà nước dự thảo sửa đổi Thông tư 36/TT-NHNN với có 2 nội dung chính: Giảm tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn của các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài từ mức tối đa 60% xuống còn 40%; tăng hệ số rủi ro đối với ngành kinh doanh BĐS điều chỉnh từ 150% lên 250%
tín dụng BĐS
Khuyến khích doanh nghiệp chủ đầu tư sử dụng các nguồn vốn khác như phát hành
trái phiếu doanh nghiệp, huy động vốn ứng trước của đối tác, khách hàng, huy động
vốn trên sàn chứng khoán… (Ảnh minh họa, nguồn: Báo Giao thông).
Chủ nhiệm CLB Các nhà Kinh tế, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Tp.HCM, ông Đặng Đức Thành nhất trí với nội dung giảm tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn của các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài từ mức tối đa 60% xuống 40%; nhưng đề nghị không tăng hệ số rủi ro lên 250% cho ngành kinh doanh BĐS, đồng thời kiến nghị cách làm khác.
Để đảm bảo hoạt động an toàn cho hệ thống ngân hàng, đảm bảo phát triển bền vững, có thể từng bước điều chỉnh (trong thời gian 6 tháng đến 1 năm) cách thức cho vay như sau:
Thứ nhất, ngân hàng cho vay theo phương thức mới (quản lý dòng tiền) thay vì thế chấp bằng tài sản; chỉ xem thế chấp là ‘phụ’. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện đúng cam kết, phía ngân hàng có biện pháp thu hồi vốn ngay lập tức.
Đồng thời, tỷ lệ cho vay thế chấp bằng chính dự án tối đa 50%. Nên khuyến khích doanh nghiệp chủ đầu tư sử dụng các nguồn vốn khác như phát hành trái phiếu doanh nghiệp, huy động vốn ứng trước của đối tác, khách hàng, huy động vốn trên sàn chứng khoán…
Thứ hai, ngân hàng được quyền và cần từ chối cho vay đối với đơn vị kinh doanh BĐS không chuyên nghiệp và không cho vay đối với các đơn vị là tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đầu tư ngoài ngành chính.
Thứ ba, ngân hàng không cho một đơn vị vay vượt quá 3 lần vốn điều lệ, đối với số còn lại cần hợp vốn nhiều ngân hàng đồng tài trợ để phân tán rủi ro phát sinh.
Thứ tư, tích cực nâng cao chất lượng tín dụng tại các ngân hàng thương mại. Cụ thể, chú trọng cho vay đầu tư dứt điểm từng dự án, tránh việc cho vay tràn lan. Mặt khác, ngân hàng cần ưu tiên và chú trọng cho vay đối với các đơn vị kinh doanh BĐS đang niêm yết trên sàn chứng khoán với lãi suất thấp hơn các đơn vị ngoài sàn.
Thứ năm, ngân hàng cần cho vay dài hạn (từ 10-20 năm) đối với người dân mua nhà để ở. Biện pháp này sẽ giúp tạo thanh khoản cho ngành và phát triển bền vững; đặc biệt cần chú trọng cho vay mua nhà ở xã hội.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *